Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna (wglądowa) jest terapią, która polega na dialogu z wyszkolonym psychoterapeutą w kwestiach które mają wpływ na życie emocjonalne, i zdrowie psychiczne. Celem psychoterapii jest zrozumienie i złagodzenie objawów stresu psychicznego, jak i wykształcenie nowych metod radzenia sobie z problemami na przyszłość – rozwój osobisty.

Poradnia psychologiczna

Pomoc psychologiczna pomaga na dwa sposoby: po pierwsze, nasi psychoterapeuci pomagają naszym klientom zrozumieć ich zachowanie, emocje i uczucia; a po drugie, nasi psychoterapeuci pomagają naszym klientom znaleźć strategie na zmiany i lepsze psychiczne samopoczucie.

Coaching i inne

Nasi trzej terapeuci są przeszkoleni zarówno w zakresie psychoterapii, jak i poradnictwa psychologicznego. Są to różne kwalifikacje, ale nakładanie się i kombinacja pomaga naszym doradcom być skuteczniejszymi w stosowaniu odpowiedniego rodzaju terapii dla klientów. W ramach praktyki każdy z terapeutów oferuje osobne usługi, w których się specjalizuje. W tym między innymi terapię par, poradnictwo dla dorosłych, coaching w wybranym temacie.

Najszybszą drogą umówienia się na konsultacje jest kontakt telefoniczny bezpośrednio z wybranym terapeutą.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia grupowa

Pomoc psychologiczna

Terapia par i małzeństw

Coaching - rozwój osobisty

Szkolenia i superwizje

Nasi terapeuci pracują w oparciu o paradygmat psychoterapii psychodynamicznej i inne metody pokrewne, uwzględniające terapię wglądową.

łatwy dojazd z centrum Katowic i okolicznych miast, miejscowości

Psychoterapia Psychodynamiczna na Śląsku - Terapeuci

Martyna Nikodym, Katowice

mgr psycholog, psychoterapeuta,
informacje: zobacz więcej

Joanna Szczotka, Bielsko-Biała

psychoterapeuta, pedagog, socjoteraeutka
informacje: zobacz więcej

Damian Bobak, Katowice

mgr psycholog, psychoterapeuta,
informacje: zobacz więcej

Psychoterapia psychodynamiczna

Na czym to polega? O co w tym chodzi? Dlaczego ta forma psychoterapii?

Głównym mottem każdej terapii jest chęć wykształcenia się u pacjenta autonomicznej osobowości. Osobowości, która wie że będzie akceptowana, kochana i posiadająca uznanie. Aby to osiągnąć pracuje się na relacji, podczas to której terapeuta pomaga klientowi, zrozumieć świadome i nieświadome wątki blokujące, pochłaniające niczym czarna dziura obecne ‚psychiczne życie’.

Dla lepszego zrozumienia posłużmy się na początek porównaniem, psychoterapia wglądowa (a do takich zalicza się psychoterapia psychodynamiczna, psychoanalityczna itd.) przychodzi z pomocą wszędzie tam, gdzie  nasza dusza (psyche) jest zasypana różnymi ‚kamieniami’, ‚żwirem’ i innymi rzeczami, które z reguły ciężko jest ruszyć, a które utkwiły w niej, wydawałoby się na dobre.

Znalazły się w tym miejscu w w skutek procesu wychowania, jak i też w trakcie innych zwłaszcza traumatycznych doświadczeń. Utkwiły one w duszy i niejako nakazują obecnie funkcjonować w jakiś konkretny – nie zawsze dający korzyści sposób. Zadaniem psychoterapii jest zrozumienie tych miejsc w psyche, jak i ich wysprzątanie, tak aby stworzyć miejsce na zasadzenie szlachetnych zdrowych ‚roślin’ (zakotwiczeń) emocjonalnych.

Innym pokazującym kierunek myślenia wglądowego jest przyrównanie do zrywania łańcuchów. Funkcjonujemy niczym cyrkowy słoń, który dorastając w cyrku był przywiązany cieniutkim łańcuszkiem. Z biegiem lat w procesie wychowania, tak przyzwyczaił się do tego że nie ma możliwości zerwania łańcucha, że w momencie w którym jest już na tyle silny dorosły, by móc to zrobić, nigdy nawet nie próbuje się uwolnić. Wolność tego cyrkowego słonia, jest wiązana przez emocjonalną pamięć, a nie przez realne obecne możliwości. Psychoterapię można w tym wypadku porównać do nauki, zdobywania umiejętności świadomego kontrolowania nad wspomnianym łańcuchem.

Mimo powyższych porównań  w trakcie psychoterapii nie będzie mowy tylko o dzieciństwie i przeszłości.  Praca, rozwój  odbywa się przeważnie na teraźniejszości sprawach i wydarzeniach, mimo to łańcuchy przeszłości są zrywane. Ten ogrom pracy ‚odgadnięcia’ i ‚nakierowania’ pacjenta na przypuszczalne wspomniane łańcuchy pozostaje po stronie budowanej relacji z terapeutą.

Efekty i rezultaty?

Efekty psychoterapii wglądowej są zadziwiające. Przez tak rozumiany rozwój, w którym wchodzimy wgłąb nieświadomości, jednocześnie zachowując się jako autonomiczna jednostka… poprawia nam się jakość życia, zmniejszają się dolegliwości psychosomatyczne i inne. Jest to jedna z najskuteczniejszych form psychoterapii, z która jest najczęściej wybierana przez profesjonalistów.

Co ciekawe, gdy badano skuteczność różnych form terapii, okazało się że terapeuci, którzy odnoszą duże sukcesy, zwykle pracują  na zasadach psychoterapii wglądowej – nie zawsze mając tego świadomość. Po prostu są to metody, które z biegiem czasu okazywałyby się być najskuteczniejsze w rozwoju zawodowym wielu terapeutów, i stosują je, nie zawsze umiejąc nazwać co tak w zasadzie robią, robią  to intuicyjnie –  ale o tym więcej w tym artykule.